بسمه تعالی

(( اطلاعیه))

توجه : پرداخت بدهی قبلی و شهریه ثابت نیمسال جاری بصورت نقد قبل از انتخاب واحد الزامی میباشد

             کلیه دانشجویان محترم توجه فرمایند بر اساس تصمیم دانشگاه بمنظور جلوگیری از مشکلات آموزشی از قبیل 1- چاپ کامل لیست کلاسی 2-  مشاهده نمرات 3-  حذف و اضافه 4- صدور گواهی اشتغال به تحصیل 5- چاپ انتخاب واحد 6- چاپ  کارت ورود به جلسه و سایر مشکلات مقرر گردید پرداخت شهریه بترتیب ذیل انجام پذیرد لذا خواهشمند است قبل از شروع انتخاب واحد شهریه ثابت ترم جاری و بدهی قبلی خود را بصورت نقد به حساب دانشگاه واریز و بلافاصله بعد از انتخاب دروس نسبت به تسویه شهریه متغیر بصورت نقد , وام ، چک به شرح زیر اقدام فرمایند.

توضیحات مربوط به اقساط بندی شهریه (ارائه چک):    دانشجویانی که قادر به پرداخت کل شهریه ترم بصورت نقدی نمی باشند میتوانند شهریه متغیر را بصورت وام یا با ارائه حداکثر سه فقره چک به شرح زیر تسویه حساب نمایند:

1-   در صورت ارائه سه فقره چک: به سررسید 27/1/98  27/2/98  27/3/98

2-    در صورت ارائه دو فقره چک: به سررسید  27/1/98  27/3/98

3-    در صورت ارائه یک فقره چک: به سررسید 27/2/98

برای حذف و اضافه لازم است شهریه ثابت و متغیر طبق شرایط قید شده تسویه حساب شود.

دانشجویان محترم توجه فرمایند قبل از انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 حتما" بدهی معوقه خود را اعم از اقساط معوقه وام ؛ چک برگشتی ؛ بدهی شهریه را (بصورت نقد) پرداخت نمایند.(بمنظور واریز معوقه های وام از صندوق رفاه دانشگاه شماره حساب دریافت نمایید).