رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

پنج شنبه 2 شهريور ماه 1396 ساعت:
نسخه 95.06.20
IP Address: 23.20.103.97
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب
تغییر ساعت کاری و ساعت امتحانات به مناسبت شبهای قدر

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، به اطلاع می رساند در راستای بهره مندی هر چه بیشتر از فیوضات شبهای قدر، ساعت شروع کاری در روزهای چهارشنبه 96/3/24 و یکشنبه 96/3/28 از ساعت 9:30 صبح شروع خواهد شد.
در ضمن در روزهای ذکر شده، امتحانات ساعت 8:30 به ساعت 9:30 و امتحانات ساعت 11 به ساعت 12 انتقال می یابد. امتحانات بعد از ظهر در همان ساعتهای تعیین شده قبلی برگزار خواهد شد.

ورود به سیستم آموزش فقط از طریق آدرس اینترنتی sida.bonabiau.ac.ir معتبر می باشد و از وارد شد با آدرسهای دیگر و آی پی خودداری نمایید
اطلاعیه وام بلند مدت نیمسال دوم 96-95
دانشجویانی که برای نیمسال دوم 96-95 تقاضای وام خود را در سایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ثبت نموده اند تا تاریخ 95/11/30 فرمهای وام را از سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب به آدرس www.bonabiau.ac.ir (بخش آموزشی – دانشجوئی / صندوق رفاه) تهیه نموده و همراه با مدارک مربوطه تحویل صندوق رفاه دانشجویی واحد بناب تحویل نمائید .
این وام شامل دانشجویان پرستاری و مامایی نمی شود.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.